Statika a projektovanie staviebSpoľahnite sa
na skúseného partnera
v oblasti statiky
a projektovania stavieb.

Dlhoročné skúsenosti
s projektovaním
a realizáciou stavieb.

Všetky stupne
projektovej dokumentácie
statiky stavieb.

Návrh statického modelu
v 3D programe
(RFEM, Allplan).

O nás

Sme mladá projekčná firma, ktorá sa zaoberá statikou a projektovaním stavieb. Máme dlhoročné skúsenosti s projektovaním a realizáciou stavieb zo spoločnosti, ktorá patrí medzi najväčšie realizačné firmy na Slovensku so zameraním na drevostavby. Venujeme sa taktiež projektovaniu a posudzovaniu murovaných a železobetónových stavieb, oceľových a geotechnických konštrukcií.

Naše skúsenosti z praxe a z realizovaných stavieb sa snažíme využívať pri návrhu nosných konštrukcií stavieb, ktoré projektujeme.

Ponúkame Vám vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie z oblasti statiky stavieb:

  • projekt pre územné rozhodnutie (DUR)
  • projekt pre stavebné povolenie (DSP)
  • projekt pre realizáciu stavby (DRS).

V prípade záujmu vykonávame i autorský dozor, obhliadky stavieb a konzultácie v oblasti statiky.

Vieme tiež zabezpečiť kompletné zhotovenie projektov pre rôzne typy stavieb vrátane všetkých požadovaných profesií.

Návrh statického modelu spracovávame v 3D programe Dlubal RFEM, ktorý pracuje s využitím metódy konečných prvkov. Pri zložitejších projektoch modelujeme stavbu a grafické výstupy vytvárame v BIM – 3D programe Allplan.

Partneri

Kontakt

Ing. Jozef Perďoch
Konateľ
+421 904 968 427

Ing. Vladimír Butek
autorizovaný stavebný inžinier, Konateľ
+421 904 367 108